Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pokój nr 11 - BIURO RADY MIEJSKIEJ, GOSPODARKA ZASOBAMI GMINY (I piętro)

Inspektor Maria WOŹNIAK

tel.: +48 77 403 69 80
email: mwozniak@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Obsługa techniczno-biurowa Rady Miejskiej i jej organów na podstawie planu pracy Rady lub poleceń Przewodniczącego Rady
2. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej oraz zbiorów przepisów gminnych
3. Udostępnianie dokumentacji z zakresu działania Rady, komisji
4. Organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych.
5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych
6. Dzierżawa nieruchomości
7. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
8. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,

Inspektor Ewa SAMOTYJ

tel.: +48 77 403 69 18
email: esamotyj@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Organizacja przetargów na sprzedaż gruntów
2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
3. Zezwolenia na wycinkę drzew
4. Współpraca z instytucjami wykonującymi zadania na rzecz rolnictwa
5. Informacja o programie „Odnowa Wsi”
6. Wydatkowanie funduszy sołeckich
7. Statystyka gminy związana z rolnictwem i sposobem użytkowania gruntów
8. Gospodarka łowiecka, plany łowieckie
9. Przygotowanie decyzji o podziale nieruchomości
10. Wydawanie poświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
11. Ewidencja mienia komunalnego

 

Wersja XML