Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pokój nr 6 - EWIDENCJA LUDNOŚCI (parter)

Referent Małgorzata ŚWIENTY

tel.: +48 77 403 69 79
email: mswienty@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Zameldowanie - dane niezbędne do zameldowania na pobyt stały lub czasowy to:

2.Wymeldowanie-dane niezbędne do wymeldowania, które należy przedstawić w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca:

3.Podatek VAT

Wersja XML