Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Baborów

Burmistrz Gminy informuje, że została przyjęta PDFStrategia rozwoju Gminy Baborów - projekt wstepny.pdf. Dokument sporządzony był przez Regionalne Biuro Projektów Ekologicznych sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich przy udziale lokalnej społeczności. Przedstawiciele najważniejszych grup społecznych oraz radni i sołtysi wzięli udział w spotkaniu, podczas którego określone były główne kierunki rozwoju i cele strategiczne dla gminy. Część mieszkańców gminy brała udział w ankietyzacji przeprowadzonej przez ekspertów opracowujących strategię. Projekt dokumentu był omawiany na posiedzeniach dwóch komisji Rady Miejskiej: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów na lata 2014-2020

W związku z dobiegającymi ku końcowi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Gminy Baborów przedkłada się I wersje dokumentu  do konsultacji społecznych.

 Abyśmy mogli przyjąć uwagi Państwa, prosimy o zgłaszanie uwag merytorycznych do dnia 24 lutego 2014 r. zgodnie z następującą instrukcją: należy  w dokumencie wskazać stronę, do której się odnosimy, zapisać wersję, którą chcielibyśmy zmienić oraz podać własną propozycję.

Uwagi można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: um@baborow.pl

Zgłoszenia uwag prosimy podpisywać.

 Dziękujemy

PDFSTRATEGIA ROZWOJU GMINY BABOROW.pdf

PDFaneks nr 1 - rys historyczny_KONSULTACJE.pdf

Poniżej wersja do projektu uchwały nr 388/14:

PDFSTRATEGIA ROZWOJU GMINY BABOROW_2.pdf

PDFtytulowa_spis.pdf

 

Wersja XML