Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dofinansowaniu zadania pn. "Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie" realizowanego w ramach PROW.

Tablica_120x80cm PROF_Raków Kanalizacja_Obszar roboczy 1.jpeg

Data podpisania umowy: 02 grudzień 2022 r.

Wersja XML