Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego
jest zobowiązany do złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklarację można złożyć:

- w formie elektronicznej poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl,

- w formie papierowej -  wypełniony dokument można  wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Ratuszowa 2A.

Wzory deklaracji w formie papierowej dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub do pobrania z plików zamieszczonych poniżej.

PDFDeklaracja_A_v.1.4_-_1.3.2022.pdf
PDFDeklaracja_B_v.1.4_-_1.03.2022.pdfPDFUlotka CEEB.pdf
 

Wersja XML