Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualny skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie


W wyniku dokonanych w dniach 3 i 4 października 2006 r. uzupełnień w składzie Komisji, aktualny skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie przedstawia się nastepująco:

1. Barbara ŁUKASZCZYKIEWICZ   - Przewodniczący
2. Izabela SUMIK   - Zastępca Przewodniczącego
3. Ryszard CZÓŁNO  - Członek
4. Maria DOBROWOLSKA  - Członek
5. Anna KAZIMIERÓW  - Członek
6. Grażyna SZRAMOWSKA  - Członek
7. Jolanta ZAMŁYŃSKA  - Członek

Wersja XML