Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy podział Gminy na okręgi wyborcze

Z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców Gminy oraz zmianę sposobu wyznaczania okręgów wyborczych, Rada Miejska w Baborowie 22 czerwca 2006 roku dokonała nowego podziału Gminy na okręgi wyborcze.
Obecnie na terenie Gminy utworzonych jest 9 okręgów wyborczych ( 2 w Baborowie oraz 7 na terenie wiejskim) w których wybieranych będzie tak jak 4 lata temu 15 radnych.

Nowy podział przedstawia Uchwała nr XXXII-241/06 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Baborowie

 

Wersja XML