Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGłOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH


Burmistrz Gminy informuje, że w przewidzianym ustawowo terminie pełnomocnicy 7 komitetów wyborczych zgłosili kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z czym wszyscy zgłoszeni kandydaci zostaną w ciągu najbliższych dni powołani przez Burmistrza Gminy Baborów w skład Obwodowych Komisji Wyborczych.
Kandydatów zgłosiły następujące komitety wyborcze (w kolejności zgłoszeń):
1. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
2. KW Prawo i Sprawiedliwość
3. KWW Ryszarda Galli
4. KW Platforma Obywatelska
5. KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
6. KW Liga Polskich Rodzin
7. KW Unia Polityki Realnej
Wersja XML