Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak zapobiegać wypadkom przy pracy w rolnictwie – cz. II

Opolski Oddział KRUS kontynuuje cykl 5 artykułów dotyczących kampanii prewencyjnych, obowiązujących w bieżącym roku. Każdy artykuł będzie poświęcony jednej kampanii. W I części omówiono grupę wypadków, jakie mają miejsce podczas obsługi zwierząt w gospodarstwie rolnym, a obecnie skupimy się na wypadkach, których przyczyną jest upadek.

Zależy nam, aby materiał ten stanowił kompletny zestaw przyczyn oraz zaleceń do stosowania w bieżącej pracy rolnika.

Część II - „Rola rolnika by upadku unikał”

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unikał” ma wpływać na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczyniać się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służą temu m.in.: liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników, odbywających się w całej Polsce.

Kasa wykorzystuje różne formy przekazu, aby móc propagować wiedzę na temat przyczyn wypadków. Dlatego na stronie głównej KRUS udostępniania film, który prezentuje wzorcowe rozwiązania, stosowane przez rolników, w celu ograniczenia ryzyka wypadków z grupy ,,upadek osób”, a także zachęca rolników do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o listę kontrolną. O wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii „Upadek to nie przypadek” Kasa informuje na swojej stronie internetowej, jak również poprzez Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych.

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób, zgłoszonych do KRUS w 2019 roku, najczęściej odnotowano:

Wersja XML