Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

W ramach nadzoru nad realizacją obowiązków ciążących na właścicielu nieruchomości BURMISTRZ GMINY BABORÓW informuje, że w ciągu czterech miesięcy (lipiec-październik) bieżącego roku przeprowadzone zostaną kontrole posesji, pod kątem realizacji przez ich właścicieli obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe nieczystości płynnych (szamba) lub w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. wskazania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej  oczyszczalni ścieków (w przypadku braku kanalizacji sanitarnej)
  2. okazania umowy na wywóz nieczystości płynnych
  3. okazania dowodów wpłaty, dokumentujących fakt opłacania takich usług

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
ELŻBIETA KIELSKA

 

Wersja XML