Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów Burmistrza Gminy Baborów


Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie po otrzymaniu protokołów głosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych własciwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła nastepujące wyniki głosowania:

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania                - 5228
2. Liczba oddanych głosów                                                    - 2655
3. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania - 70
4. Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych na obu kandydatów - 2585

5. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) KIELSKA Elżbieta                      - 1454
2) WAGA Eugeniusz Jan              - 1131

Komisja stwierdziła że więcej głosów ważnych uzyskała i została wybrana na Burmistrza Gminy Baborów
KIELSKA Elżbieta zgłoszona przez KWW Nasza Gmina Baborów

Szczegółowe wyniki głosowania w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy przedstawiono w tabeli

Wersja XML