Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminie losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Z A W I A D O M I E N I E

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
Z DNIA 2 LISTOPADA 2010 R.


W związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników komitetów wyborczych do składów obwodowych komisji wyborczych, liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji,
Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie informuje,
że zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz.1090)

w dniu 4 listopada br. (czwartek) o godzinie 8.00


w siedzibie Komisji (sala narad Urzędu Miejskiego w Baborowie pok. nr 18)
odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do poszczególnych
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Baborów


PRZEWODNICZACY KOMISJI

Krzysztof Pytel

Wersja XML