Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Woda z wodociągu publicznego Szczyty zdatna do spożycia.

KOMUNIKAT NR 6

z dnia 13 lipca 2020. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Szczyty w gminie Baborów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach o zapoznaniu się ze sprawozdaniami próbek wody z dnia 13.07.2020r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szczyty w gminie Baborów.

Woda w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wersja XML