Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła+

Brak opisu obrazka

Kolejny nabór wniosków realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa  w ramach zadania „Zdalna szkoła+” Wsparcie finansowe pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Projekt Zdalna Szkoła. Głównym celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji programu zdalnego nauczania. Sprzęt został przekazany Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Baborowie, do wykorzystania w ramach nauki zdalnej w czasie epidemii koronawirusa. Docelowo sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkoły i wykorzystany będzie na cele szkolne, a szczególnie zdalnego nauczania.

Wersja XML