Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ochrony powietrza

"Program ochrony powietrza województwa opolskiego" OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego
1.06.2020
Projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
27.03.2020

Obwieszczenie o przyjęciu "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Wersja XML