Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ochrony powietrza

 


UCHWAŁA NR XXXII/367/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 


 

"Program ochrony powietrza województwa opolskiego" OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego
1.06.2020


Projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
27.03.2020


Obwieszczenie o przyjęciu "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Wersja XML