Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła - Laptopy dla Szkoły

Wsparcie finansowe pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Projekt Zdalna Szkoła.

Głównym celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji programu zdalnego nauczania. W ramach wsparcia zakupiono 20 Laptopów za kwotę 45.000,00 zł. Sprzęt został przekazany Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Baborowie, do wykorzystania w ramach nauki zdalnej w czasie epidemii koronawirusa. Docelowo sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkoły i wykorzystany będzie na cele szkolne.

Wersja XML