Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie


Komisarz Wyborczy w Opolu II Postanowieniem z dnia 6 października 2010 r.  powołał Miejską Komisję Wyborczą w Baborowie, w skład której wchodzą:

1. Lidia JANICKA
2. Anna KINER
3. Janusz PRUSZOWSKI
4. Krzysztof PYTEL
5. Alicja RATUŚ
6. Anna WIERZGACZ
7. Maria WOŹNIAK

Ukonstytuowanie się Komisji nastapi na pierwszym posiedzeniu zwołanym zgodnie z upoważnienieniem Komisarza Wyborczego przez Burmistrza Gminy na dzień 8 października 2010 roku godz 14.30 w siedzibie Komisji mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Baborowie, pok nr 18 (sala narad - I piętro).

Na posiedzeniu tym zostanie m.in. określony harmonogram dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestarcji list kandydatów na radnych.
Harmonogram ten niezwłocznie zostanie podany do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komisji oraz na stronie internetowej www.baborow.pl w zakładce WYBORY I REFERENDA / Wybory samorządowe 2010

Wersja XML