Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminie losowania kandydatów na członków Komisji Wyborczych


Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych dokonało 9 komitetów uprawnionych do ich zgłaszania.

Kandydatów zgłosiły kolejno:

1. KW  Bogusława Zbigniewa ZIĘTKA
2. KW  Jarosława KACZYŃSKIEGO
3. KW  Waldemara PAWLAKA
4. KW  Grzegorza NAPIERALSKIEGO
5. KW  Janusza KORWIN-MIKKE
6. KW  Andrzeja Zbigniewa LEPPERA
7. KW  Marka JURKA
8. KW  Bronisława KOMOROWSKIEGO
9. KW  Andrzeja OLECHOWSKIEGO

Zgodnie z art 16 ust 2 ustawy o wyborze Prezydenta RP składy komisji zostaną ustalone w drodze publicznego losowania, które odbędzie sie we wtorek - 1 czerwca o godz 14.30 w pok nr 18 (sala narad) w Urzędzie Miejskim w Baborowie.

Wersja XML