Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „UTWORZENIE MIEJSCA WSPÓLNYCH SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW RAKOWA”

GMINA BABORÓW 48-120 BABORÓW
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A
Tel./ fax. : 077 403 69 20 / 077 403 69 28 e-mail:
  www.baborow.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE  ZADANIA PN.:
"UTWORZENIE MIEJSCA WSPÓLNYCH SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW RAKOWA
 
Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje:
montaż elementów małej architektury:
karuzeli krzyżakowej, zestawu zabawowego, huśtawki wahadłowej, huśtawki wagowej, ławek, stolika do gry w chińczyka i w szachy, koszy na śmieci 
nasadzenie zieleni
przygotowanie podłoża pod place i alejki i ich wykonanie 

Termin wykonania robót określa się do 14 czerwca  2006r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł  można uzyskać w pokoju nr 17 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Baborowie , ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy urzędu lub za zaliczeniem pocztowym.
 
Wymagane wadium 800,00 zł
Oferty można składać do dnia 15 marca  2006r., do godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój Nr 13
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca  2005 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego :   
Urząd Miejski w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a (I piętro , pokój nr 18 – sala konferencyjna)
 
Pełny tekst ogłoszenia
Wersja XML