Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZMIANA NUMERACJI TELEFONÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezpłatnego prowadzenia rozmów telefonicznych pomiędzy abonentami grupy (łącznie jest ich obecnie ponad 60 ), co w skali Gminy doprowadzi do oszczędności rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Ułatwieniem natomiast dla osób dzwoniących do jednej z instytucji gminnych, które jednocześnie niejako przy okazji chcą załatwić sprawę w innej jednostce gminnej, będzie możliwość  przełączenia rozmowy bez konieczności ponownego wybierania numeru drugiego abonenta.
 Jedynym mankamentem wprowadzanego rozwiązania jest konieczność zmiany dotychczasowych numerów telefonicznych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, w tym także Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie, co wynika z przejścia na nowocześniejszy i dający więcej możliwości system telefonii cyfrowej (ISDN).
Ponieważ czas włączania do systemu cyfrowego będzie rozłożony w czasie, przez okres trzech miesięcy wszyscy dzwoniący do jednostek gminnych na dotychczasowe numery (4869xxx) otrzymają informację o nowym numerze abonenta (40369xx). Informacja ta nie będzie obciążała dzwoniącego kosztem impulsu, jest bowiem bezpłatna.
W najbliższych numerach Echa Baborowa będziemy sukcesywnie publikować nowe, obowiązujące numery telefonów. Aktualna lista tych numerów dostępna będzie również, w miarę ich włączania na naszych stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy. Mimo przejściowych kłopotów z uzyskiwaniem połączeń, które mogą wystąpić podczas wdrażania systemu, mamy nadzieję że już w niedługim czasie wszyscy użytkownicy przyzwyczają się do nowego rozwiązania.Przepraszamy jednocześnie za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z wprowadzaniem systemu Centrex w instytucjach Gminy Baborów.

Wersja XML