Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPRZEDAWCA DETALICZNY i OPŁATA DEPOZYTOWA

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 15, poz. 81), należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Wzór sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ( www.umwo.opole.pl-> BIP -> Środowisko -> Sprawozdanie dotyczące wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej).

 

Wersja XML