Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie

Informacja Przewodniczącego

Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje,
że w dniu 23 października 2018 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy:

- sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach;

- sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.

 1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapobieganie przestępczości.

 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 3. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt druk nr 401/18;

 4. zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – projekt druk nr 382/18

 5. rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Baborów – projekt druk nr 402/18.

 6. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

mgr Mariusz Kostyk

Wersja XML