Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Informacja Przewodniczącego

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 24 października 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 2. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. nr 817/12 w Baborowie) – projekt druk nr 385/18;

 3. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. nr 576/14 w Baborowie) – projekt druk nr 386/18;

 4. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody
  na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – (części dz.
  nr 1242/6 w Baborowie) – projekt druk nr 387/18;

 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – (dz. nr 1275/3 w Baborowie) – projekt druk nr 400/18.

 6. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

Wersja XML