Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

W BABOROWIE

 

 

w dniu 18 września 2018 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

 

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2 Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr 380a/18;

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 381a/18;

3. Zapytania, wolne wnioski.

4 .Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz

 

Baborów, dnia 14.09. 2018 r.

Wersja XML