Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczacego Komisji Oswiaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w dniu 10 września 2018r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

1.Przegląd budynków, oddziałów i kompleksu boisk ZSP w Baborowie;

2.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu  głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  

3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

      mgr Mariusz Kostyk

 

Wersja XML