Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

HONOROWY OBYWATEL GMINY BABORÓW

W uzasadnieniu wniosku wpisano aktywny udział księdza proboszcza w życiu lokalnej społeczności i zasługi, jakie wniósł dla gminy Baborów. Księdza Pykę wymienić można jako współtwórcę Uniwersytetu Ludowego, który kilka lat temu na terenie gminy funkcjonował oraz jednego z najgorętszych orędowników powstania Stacji Opieki CARITAS w Baborowie, która w ostatnich dniach świętowała 10-cio lecie powstania. Radni Rady miejskiej jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu dzielowskiemu proboszczowi tego zaszczytnego tytułu. Dodać należy, że tytuł ten nadano po raz pierwszy.
Brak opisu obrazka
W niedzielę 8-go czerwca, w czasie uroczystej mszy św. dziękczynnej burmistrz gminy Eugeniusz Waga wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej - Waldemarem Kacprzakiem wręczyli księdzu Zygfrydowi Pyka kryształową statuetkę i akt nadania honorowego tytułu. W uroczystościach uczestniczyli również: starosta powiatu głubczyckiego Józef Kozina, niemal wszyscy radni Rady Miejskiej, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych(OPSu i Zespołu Szkół) oraz kierowniczka Stacji CARITAS. Z gratulacjami przybyli również przedstawiciele Kombinatu Rolnego w Kietrzu. Nie zabrakło mieszkańców parafii Dzielów, którzy szczelnie wypełnili niemały przecież kościół parafialny w Dzielowie.
Brak opisu obrazka
Życzeniom i gratulacjom nie było końca, a wyraźnie wzruszony ksiądz Pyka w ciepłych słowach dziękował za wyróżnienie i pamięć. Po mszy św. laureat zaprosił gości na poczęstunek przygotowany przez mieszkańców swojej wsi. Pyszny borgacz, kawa i wspaniałe, domowe ciasta zachęcały do rozmów i wspomnień. My również składamy księdzu proboszczowi najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia i Błogosławieństwa bożego.
Wersja XML