Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice

loga 4.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż dobrej Ziemi” poprzez równomierny i zrównoważony rozwój obszaru w oparciu o zasoby kulturowe, przyrodnicze i społeczne oraz przystosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wersja XML