Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza VIII nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych
z usuwaniem azbestu

Termin składania wniosków:

od 20 lutego do 20 marca 2017 roku

Szczegółowe informacje:

Urząd Miejski w Baborowie

pokój nr 19 (I piętro)

tel: 77 4036924

Dofinansowanie może obejmować:

demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gmina Baborów  

DOCWNIOSEK o dofinansowanie - azbest 2017.doc
PDFzałącznik 1 do wniosku o azbest dziennik urzędowy.pdf
 

Wersja XML