Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOTKANIE ROBOCZE Z WYKONAWCĄ I INSPEKTOREM

Brak opisu obrazka

W dniu 20 marca 2009r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Gminy Baborów z przedstawicielami firm:

- Przedsiębiorstwem Obsługi Budownictwa „ADP” s.c. z siedzibą przy ul. Kochanowskiego w Głubczycach, który przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlana, sanitarna, drogowa i elektryczna w trakcie realizacji zadania pn „Zagospodarowanie terenu wraz z układem komunikacyjnym przy ulicy wiejskiej 5a w Baborowie” w ramach projektu „Rozwój turystyki na pograniczu polsko- czeskim poprzez sport i rekreację”,

-  Zakładem Brukarskim Remigiusz Trawiński z siedzibą przy ulicy Solnej w Raciborzu, który zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wykona zakres robót według oferty realizacji zadania pn  „Zagospodarowanie terenu wraz z układem komunikacyjnym przy ulicy wiejskiej 5a w Baborowie” w ramach projektu „Rozwój turystyki na pograniczu polsko- czeskim poprzez port i rekreację”,

 

 Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML