Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dobrze traktujesz – mniej ryzykujesz”

Zgodnie z kierunkami działalności prewencyjnej Kasy realizowane są działania wpływające na likwidację przyczyn wypadków m.in. z grupy Uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta. Działania te będą także prowadzone w 2016r. pod hasłem Dobrze traktujesz – mniej ryzykujesz.

Podczas szkoleń dla rolników Kasa promować będzie stosowanie przedmiotów do codziennej obsługi zwierząt i demonstrować ich działanie, w konkursach wręczać laureatom jako nagrody :

płyta przepędowa, która przeznaczona jest do prostego kierowania stadem, bez konieczności stosowania siły fizycznej. W bezpieczny i łatwy sposób pozwala na przeprowadzenie zwierząt korytarzem przepędowym, a także umożliwia grupowanie zwierząt poprzez ich wydzielania ze stada. Wykonana jest z wytrzymałego plastiku, w kolorze czerwonym, lekka stabilna dzięki przetłoczeniom i wytrzymała na złamania. Łatwa do mycia i dezynfekcji.

fot1 KRUS.jpeg

fot2KURS.jpeg

Upowszechnianie wiedzy o możliwości stosowania w czasie pracy ze zwierzętami w/w produktów i zachęcanie rolników do ich używania może wpłynąć na zmniejszenie zagrożeń i wystąpienia wypadków podczas przepędzania, załadunku zwierząt, udoju lub zabiegów zoohigienicznych.

fot3KRUS.jpeg

„Uwaga na oszustów”

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji,   informujemy, że nie prowadzimy w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

Przestrzegamy przed takimi oszustami. O przestępczych próbach wyłudzenia od Państwa danych z dowodu osobistego, czy domagania się podpisania rzekomo urzędowego druku prosimy niezwłocznie powiadamiać policję lub najbliższą jednostkę KRUS.

Apelujemy zwłaszcza do osób starszych o dużą ostrożność w osobistych kontaktach z nieznajomymi osobami, apelujemy o nie podpisywanie wręczanych przez prywatne osoby druków, oświadczeń i nie udostępnianie im swoich danych osobowych lub urzędowej korespondencji z KRUS.

Dotkliwą konsekwencją może być spłata zaciąganych przez oszustów w imieniu osób, od których wyłudzili ich dane, ogromnych kredytów, pożyczek itp. zobowiązań finansowych.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                              Jan Krzesiński

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              OR KRUS w Opolu

Wersja XML