Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Rewitalizacji Baborowa

PDFLokalny Program Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta.pdf

 


UCHWAŁA NR XIX-195/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta na lata 2016 – 2023


Dzięki mieszkańcom miasta, którzy wzięli udział w ankiecie określiliśmy obszary Baborowa, które powinny zostać poddane rewitalizacji. Prezentujemy dwie propozycje wraz z fotografiami oraz uzasadniemiem wyboru tych miejsc - mamy nadzieję, że informacje te będą przyczynkiem do dyskusji na temat rewitalizacji miasta. Na uwagi dotyczące wskazanych propozycji czekamy do 12 listopada 2015 r. - prosimy o ich przesyłanie na adres: rewitalizacja@baborow.pl

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Budowa widowni przy boisku piłki plażowej oraz montaż piłkochwytów

Brak opisu obrazka

Przebudowa widowni: miejsca siedzące wraz z zadaszeniem

Brak opisu obrazka

Przebudowa ulicy Wąskiej oraz kładki na Psinie

Brak opisu obrazka

Przebudowa ulicy Wąskiej oraz kładki na Psinie

Brak opisu obrazka

Przebudowa ulicy Wąskiej oraz kładki na Psinie

Brak opisu obrazka

Przebudowa ulicy Wąskiej oraz kładki na Psinie

Brak opisu obrazka

Staw przy bocznej płycie boiska

Brak opisu obrazka

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Brak opisu obrazka

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Brak opisu obrazka

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Brak opisu obrazka

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Przywrócenie charakteru ogródka jordanowskiego placowi zabaw przy ul. Kościuszki

Brak opisu obrazka

Przywrócenie charakteru ogródka jordanowskiego placowi zabaw przy ul. Kościuszki

Brak opisu obrazka

Budowa drogi z wyznaczonym pasem parkingowym wzdłuż muru kościoła pw. św. Józefa

Wszelkie uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy: rewitalizacja@baborow.pl do 12 listopada 2015 r.

 

Wersja XML