Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do inwestowania w Baborowie

 

Szanowni inwestorzy Gmina nasza występuje z ofertą sprzedaży nieruchomości które przedstawiamy poniżej. Gminę naszą wyróżnia bardzo wysoka produkcja rolna i ogrodnicza, jest wiele osób chętnych do pracy a proponowane do zbycia tereny są uzbrojone. Informujemy również, że posiadamy aktualny  Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborowa.

1.Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana  przy ulicy Kuroczkina, o powierzchni 8 949m2 w bliskim sąsiedztwie stacji kolejowej i piekarni. Podstawowe  przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- to zakłady rzemieślnicze prowadzące w szczególności działalność związaną z obsługą ludności.
Nieruchomość jest wyposażona w następujące uzbrojenie techniczne: sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, sanitarna, telefoniczna, droga dojazdowa utwardzona. Na terenie miasta jest wysypisko śmieci.
Preferowana forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu na własność.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 


2.Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym- były magazyn zbożowy zlokalizowany przy ulicy Kolejowej. Powierzchnia działki wynosi 4 286 m2 , powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 731 m2 , kubatura 4 292 m3 , wysokość obiektów użytkowych -8 m.  Magazyn znajduje się w  pobliżu  stacji kolejowej i zakładu  Agropol oraz piekarni. Podstawowe przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa w szczególności usługi, handel, gastronomia.
Nieruchomość jest wyposażona w następujące uzbrojenie techniczne:  sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, sanitarna, telefoniczna, droga dojazdowa utwardzona.
Preferowana forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu na własność.


3.Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana  przy ulicy Głubczyckiej, o powierzchni 4 6383 m2 znajdująca się przy drodze powiatowej. Podstawowe przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego to- zakłady produkcyjne w szczególności związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, bazy, składy, magazyny.
Nieruchomość jest wyposażona w następujące uzbrojenie techniczne:  sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, telefoniczna, droga dojazdowa utwardzona.
Preferowana forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu na własność.

4.Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana przy ulicy Głubczyckiej o powierzchni
5597 m2, znajdująca się przy drodze powiatowej. Zgodnie  z planem zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod budownictwo usługowe związane z obsługą transportu samochodowego -stacja paliw, stacja obsługi itp.
Nieruchomość jest wyposażona w następujące uzbrojenie techniczne:  sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, telefoniczna, droga dojazdowa utwardzona.
Preferowana forma zbycia: sprzedaż  na własność w drodze negocjacji.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

PDFfolder_baborow_inwestycje.pdf

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

    
     SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Wersja XML