Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja Baborowa

Gmina Baborów rozpoczęła pracę nad opracowaniem programu rewitalizacji wybranych obszarów miasta. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. To, w jaki sposób działania te będą prowadzone określi właśnie program rewitalizacji obszarów miasta Baborów. Stolica naszej gminy może zmienić się dzięki funduszom unijnym przeznaczonym w latach 2014-2020 na rewitalizację miast. By tak się stało, program rewitalizacji musi wziąć udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Dokument, który powstaje tworzony będzie z udziałem wszystkich podmiotów życia społecznego miasta. Pod uwagę weźmiemy problemy generowane w czterech strefach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Ocenimy, w jaki sposób zidentyfikowane bariery rozwojowe miasta wpływają na jego obecną kondycję i przyszłość. Wszystkie te działania będą prowadzone z udziałem społecznym mieszkańców Baborowa, a zwłaszcza mieszkańców tych części miasta, które zostaną wyznaczone do rewitalizacji. Jednym z pierwszych etapów prac nad programem rewitalizacji jest zebranie wyrażonych przez mieszkańców miasta opinii w ankiecie oraz udział w warsztatach analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń, zaplanowanych na 21 września br. na godzinę 16.00 w Sali Widowiskowej GOK-u w Baborowie.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

Wersja XML