Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

zsee1.jpeg

Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, kod pocztowy 26-368, NIP 6572691847, REGON 260078130

Adresy punktów zbierania całego ZSEE na terenie Gminy Baborów:

Wykaz punktów zbierania baterii i akumulatorów przenośnych:

baner ZSEE.gif

Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z gospodarstw domowych odbywa się w systemie akcyjnym, jeden raz na półrocze. Dokładny termin zbiórki ZSEE będzie ogłaszany bezpośrednio przed akcją.

Wersja XML