Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram wyborów sołtysa i rad sołeckich

Informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr OW - 23/15 Burmistrz Gminy Baborów z dnia 18 lutego w sprawie ustalenia terminu zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rad sołeckich w sołectwie Szczyty, Dzielów, Raków, Sucha Psina, Dzićmarów oraz Babice ustalono następujący harmonogram wyborów sołtysa i rad sołeckich:

 1. Sołectwo Szczyty – 26 luty 2015r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej;
 1. Sołectwo Sucha Psina – 3 marca 2015r. o godz. 1800  w świetlicy wielskiej;
 1. Sołectwo Dzielów – 6 marca 2015r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej;
 1. Sołectwo Babice – 9 marca 2015r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej;
 1. Sołectwo Raków – 12 marca 2015r. o godz. 1930 w świetlicy wiejskiej;
 1. Sołectwo Dziećmarów – 13 marca 2015r. o godz. 1900 w świetlicy wiejskiej.


O terminach zabrań sołeckich w pozostałych sołectwach poinformujemy w terminie późniejszym.

Sekretarz Gminy:

Agnieszka Kania-Kała

Wersja XML