Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczących o wspólnej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej w Baborowie

 

informują,

 

że w dniu 16 grudnia  2014r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

 Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Baborowie.
  2. Analiza projektu budżetu na 2015 rok.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

 

 Przewodnicząca Komisji                                    Przewodniczący Komisji

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego                 Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Grażyna Mordel                                                    Mariusz Kostyk

 

Wersja XML