Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 23 maja 2011 r. (poniedziałek) godz. 16.00

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

23 maja 2011 r. (poniedziałek) godz. 16.00
Sala Konferencyjne Urzędu Miejskiego w Baborowie

 

Tematyka Posiedzenia:

 1. Omówienie wniosków z zebrań wiejskich
 2. Informacja Burmistrza o przetargach i reealizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów,
 3. Współpraca Gminy Baborów z przedsiębiorcami (ulgi w podatku -projekt uchwały + zał 1 i zał 2) ,
 4. Analiza bieżąca zmian w budżecie.
 5. Sprawy bieżące.

  

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Knapik

Wersja XML