Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Przewodniczącego RM

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

w dniu 20 maja 2014r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

odbędzie się  XXXVII sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje :

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Spotkanie z Posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  z województwa opolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( projekt druk nr 366/14)
 5.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 7.  Zapytania, wolne wnioski.
 8.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Krystian Dolipski

 

 Baborów, dnia 12 maja  2014r.

Wersja XML