Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 7 LISTOPADA 2012 R. GODZ 16:00

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Baborowie


informuje, że w dniu 7 listopada  2012r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2012r.
2. Analiza bieżących zmian w budżecie.
3. Analiza wydatków i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie.
4. Zaopiniowanie  stawek podatkowych  i opłat lokalnych na 2013r.
5. Sprawy bieżące.       Przewodnicząca Komisji
           Magdalena Knapik

Wersja XML