Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dni Otwarte Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju

DNI OTWARTE plakat.png

Szkoła przyjmuje dzieci z wadami wzroku: słabowidzące i niewidome - z upośledzeniem umysłowym, dodatkową niepełnosprawnością ruchową  i zaburzeniami rozwoju. Zaprasza na dni otwarte w szkole wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z wadami wzroku w dniach:

W PROGRAMIE możliwość zwiedzenia szkoły i internatu, konsultacje ze specjalistami w zakresie rehabilitacji wzroku, ruchu, orientacji przestrzennej, tyflopedagogiem.

Celem działalności szkoły jest edukacja, wychowanie i rewalidacja dzieci słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Szkoła zapewnia także: opiekę medyczną, pomoc psychologiczną i opiekę duszpasterską.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum                                       

dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

w Rabce-Zdroju

ul. Słoneczna 11

34-700 Rabka-Zdrój

Tel./fax 018 2676525

e-mail:

www.rabka.laski.edu.pl                                                                  

Wersja XML