Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Baborowa

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Tematyka posiedzenia:

  1. Analiza zadań zrealizowanych w Gminie Baborów w roku 2013 w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2014 rok.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Zdrowia I Porządku Publicznego

Jadwiga Kowalczykowska

 

Przewodnicząca Komisji

Budżetu I Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Magdalena Knapik

Wersja XML