Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Baborowa

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Ustalenie planów pracy Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia I Porządku Publicznego na 2014 rok.
 2. Analiza wniosku o zatwierdzenie  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode dla Gminy Baborów.
 3. Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej w 2013 roku.
 4. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Zdrowia I Porządku Publicznego

Jadwiga Kowalczykowska

 

Przewodnicząca Komisji

Budżetu I Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Magdalena Knapik

Wersja XML