• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - IV nabór

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na mocy umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 41/2013/G-02/OZ-ZOA/D z dnia 19.08.2013 r., Gmina Baborów otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów – IV nabór”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  1. do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – do 19 173,03 zł;
  2. do 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – do 13 421,11 zł;
  3. nie mniej niż 15% udział środków własnych Dotowanego – min. 5 751,91 zł.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 61,45 Mg odpadów zawierających azbest.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

Wersja XML

Gmina Baborów
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborów
tel. 77 40 369 20-21
fax 77 40 369 28
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9671716
w tym miesiącu: 111151
dzisiaj: 415