Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmiot odbierający odpady komunalne

21.jpeg

Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Baborów jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów. Przedmiotowa firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego rozpisanego na okres 18 miesięcy, tj. do końca 2014 roku.

W siedzibie firmy prowadzony jest Punkt Obsługi Klienta, w którym to mieszkańcy mogą zaopatrywać się w dodatkowe worki na odpady i pojemniki, a także mogą zgłaszać wnioski bądź skargi, które to firma ma obowiązek rozpatrzyć.

Miejscem zagospodarowania odebranych przez przedmiotową firmę zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu.

Kontakt:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Krakowska 1

48-120 Baborów

tel: 77 4036968

strona internetowa: www.zukbaborow.pl

Jan Drozdowski - Kierownik działu gospodarki komunalnej

Wersja XML