Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

URZĄD MIEJSKI W BABOROWIE INFORMUJE O SPOSOBIE UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BABORÓW

 

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na konto nr :

77 8866 0006 2001 0000 2017 0260

z dopiskiem:

Opłata śmieciowa za miesiąc........ , miejscowość, ulica, nr (wpisujemy adres nieruchomości, za którą płacimy).

Opłatę można również uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Kasa czynna: pon: 730-1530, wt-czw: 730-1430 , pt: 730-1300

Informujemy również, że od października 2013 r. zostały utworzone dla każdego właściciela nieruchomości indywidualne numery konta bankowego, na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informację o nadanym numerze można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie, pok. nr 19
(I piętro).

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tylko do końca 2016 r.):

 

Nieruchomość zamieszkała

Nieruchomość Niezamieszkała

Selektywnie/Nieselektywnie

Selektywnie 11zł od osoby, od 1 do 5 osób

120 litrów 17,50zł/35zł

Selektywnie 1 zł od osoby, od 6 osoby w górę

240 litrów 35zł/70zł

Nieselektywnie 22zł od osoby

1100 litrów 90zł/180zł

 

7000 litrów 485zł/970zł

UWAGA!

Od stycznia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat:

Selektywnie 12 zł od osoby / Nieselektywnie 24 zł od osoby

W miejsce stawki 1 zł wprowadzone zostaje zwolnienie trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie.

Nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem gospodarki odpadami. Każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do podpisania umowy z uprawnioną firmą odbierającą odpady.

Wersja XML