Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje,

 

że w dniu 17 czerwca  2013r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

1.      Sprawozdanie z realizacji zadania powierzonego stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej w 2012r.

2.      Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci.

3.      Omówienie założeń  do arkusza organizacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie na rok szkolny 2013/2014.

4.      Rozpatrzenie wniosków  o stypendia zgodnie z uchwałą RM.

5.      Sprawy bieżące.

 

 

 

 Przewodnicząca Komisji

                                                                           Jadwiga Kowalczykowska

Wersja XML