Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O G Ł O S Z E N I E ZBIÓRKA SELEKTYWNA ŻUŻLI I POPIOŁÓW

O G Ł O S Z E N I E
ZBIÓRKA SELEKTYWNA ŻUŻLI I POPIOŁÓW


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie informuje, że od dnia 1 marca 2013r. wprowadza na terenie Gminy Baborów selektywną zbiórkę żużli i popiołów powstałych w procesie spalania paliwa stałego (węgiel, flot) w kotłowniach w celu ogrzania budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Selektywna zbiórka odpadów w postaci żużli i popiołów powstałych w naszych kotłowniach pozwoli utrzymać stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 10,00 zł/osoby do 30 czerwca 2013r. kiedy to nastąpi zmiana systemu gospodarowania odpadami.

Wszelkich informacji na temat zbiórki selektywnej odpadów komunalnych można uzyskać pod numerem telefonu 77/ 403 69 68  
ZUK Baborów oferuje sprzedaż worków na zmieszane odpady komunalne, które również będą odbierane z gospodarstw domowych według harmonogramu. Cena: 1,35 zł/szt. brutto

 PDFHARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wersja XML