Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 1 grudnia 2010 r godz. 15.30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
(PORZEDNIEJ KADENCJI)

INFORMUJE, ŻE:

I SESJA NOWOWYBRANEJ RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
1 grudnia 2010 r. (środa) o godzinie 15.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Złożenie ślubowania przez radnych
3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
   
4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
5. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY
(poprzedniej kadencji)

Waldemar Kacprzak 

Wersja XML