Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Sesja Rady Miejskiej w baborowie - 29 grudnia 2010 r. godz. 16.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

III SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  29 grudnia 2010 r. (środa) o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
3.
Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży
  b) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony
  c) oddania nieruchomości w trwały zarząd
  d) zamiaru wystąpienia ze Związku Gmin Śląska Opolskiego

  e) zmiany uchwały w sprawie okreslenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami na terenie Gminy Baborów

  f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

  g) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 r.

4. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

 
Krystian Dolipski

 

Wersja XML