Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 4 listopada 2010 r godz. 14.00


PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  4 listopada 2010 r. (czwartek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 r.,
   b)
przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Raków(Plan w załączniku)
   c)
przystąpienia sołectwa Tłustomosty do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim",
   d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
    e)
zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
   e) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych,
5.
 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał i analizy oświadczeń majątkowych
6.
Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

Wersja XML